Do you have a passion for writing?Join Ayra as a Writertoday and start earning.

ರಾಮ ನವಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು?

ರಾಮ ನವಮಿಯ ಮಹತ್ವimage

 

ರಾಮ ನವಮಿಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಮ ನವಮಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ನವಮಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಕಾ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಮುಂತಾದ ದಂತಕಥೆಗಳಿವೆ. ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪವಿತ್ರ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ರಾಮನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.                                                                                                   

  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 5114ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಜ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ (ಇಂದಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರಾತನ ನಗರ) ದಶರಥನಿಗೆ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದಶರಥನಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಕೇಯಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದಶರಥನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ಯಾವ ಗಂಡು ಮಗುವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ವಶಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲು ದಶರಥನು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗನಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ನಂತರ ಮಹರ್ಷಿ ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗ ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೆ ಸೇಬನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಹೇಳಿದ. ದಶರಥನು ಸೇಬಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕಿರಿಯ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಕಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.

ರಾಜಾ ದಶರಥ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈ ಅದ್ಭುತದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು, ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಕೌಶಲ್ಯೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ರಾಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಇರುವವನು. ರಾಮನನ್ನು ಹಿಂದೂ ದೇವರಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಏಳನೇ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಭರತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದವು. ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನುಕುಲದ ಮೇಲಿನ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವನ ಎರಡನೆಯ ತಾಯಿಯು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ತನ್ನ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ರಾವಣನು ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಅವಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಅವಳನ್ನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಮತ್ತು ರಾವಣ ನೀಡಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಈ ದಿನವನ್ನು ದಸರಾ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ.    

ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ನಂತರ, ಆಚರಣೆಯು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾಮ ನವಮಿ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; ಇದು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜನ್ಮದ ಆಚರಣೆಯು ಕರ್ತವ್ಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಹಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

Category : Spirituality


ProfileImg

Written by ದಿಲೀಪ ಏನ್ ವಿ

ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರಿಯನ್ಗೆ ಮಾಧುರಿಯನ್