ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ: ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ

ProfileImg
18 May '24
2 min read


image

ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ವಾಯು, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯಿಕ ಜೀವದಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಕೊಡುಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ತೀವ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುಸಿತದ ಮೂಲಕ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಾಣದೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಾವೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. "

ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ:

 • ಆಕಸ್ಮಿಕತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ: ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಜೀವವಲಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಜಲಮೂಲಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಪರಿಸರದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
 • ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು: ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
 • ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳು ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ:

 • ಅರಣ್ಯ ನಾಶ: ಅರಣ್ಯತೋಪಿಗಳ ಹಾನಿ, ಮರಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯರ್ಥಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಜಲಮೂಲಗಳ ದೂಷಣ: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ದೂಷಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
 • ಜೈವವೈವಿಧ್ಯ ನಾಶ: ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಸಮತೋಲನ ಹಾನಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ಗಾಳಿ ದೂಷಣ: ವಾಹನಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ದೂಷಣವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರೂ ಉಪಾಯಗಳೂ ಇವೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು:

ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಿಡಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಾಳಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ: ಗಿಡಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕರ ಆಮ್ಲಗಳಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೊಜನ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ಈ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಗು ಮತ್ತು ಉಗಮವನ್ನು ತಡೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಗಿಡಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳು ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೈವವೈವಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ: ಗಿಡಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೈವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ: ಗಿಡಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪರಿಸರವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ.

ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು:

 1. ನೆರಳು ಗಿಡಗಳು: ಮನೆ, ಬಾಗಿಲು, ಮತ್ತು ಆಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಬೇಸಾಯ/ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಳ್ಳಿ: ಮನೆಯ ಮುಂದಣ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
 3. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಜನಜಾಗೃತಿ: ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 4. ಅರಣ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ: ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅರಣ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

Category:NatureProfileImg

Written by Vasanth kumar R