ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ?

ProfileImg
28 May '24
3 min read


image

ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಏನು ?

ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಖತಃ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇದಕಾಲೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಇದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 

ಈ ಲೇಖನವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಾದ ಉದ್ಯಮಿ  ಹೆನ್ರಿ A. ಫಿಶೆಲ್‌ ರವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ . ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು. ಫಿಷೆಲ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ "ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಯಿ ರಾಜವಂಶದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರಿಸಲು  ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಘಟಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ರಾಜವಂಶಗಳು ಚೀನಾ ನಂತರ ಇಂಥಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಂತರ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇಮಕಾತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮೈಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ರಚನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲಿತ ಉದಾಹರಣೆ "ಖಾರವೇಲ ಪರೀಕ್ಷೆ". 1 ನೇ ಶತಮಾನದ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಕಳಿಂಗ ರಾಜವಂಶದಿಂದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ  ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಳಂದಾ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಶಿಲೆಯಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು  ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೆಚ್ಚು ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1857 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ನಂತರ ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಈಗ ಮುಂಬೈ) ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಈಗ ಚೆನ್ನೈ) 1858 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.

ಭಾರತವು 1947 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು  ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಇಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ, ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET), ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (JEE), ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ (SSC) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (CTET) ಇವುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. . 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Picture source: Microsoft Copilot 

Category:HistoryProfileImg

Written by Kumaraswamy S