ರಾಮನ್, ಕಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುವವನು

ತೆನಾಲಿ ಕಥೆಗಳು

ProfileImg
01 Jul '24
2 min read


image

ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ರಾಮನ್ ನೀರು ಗಿಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ವಿಜಯನಗರದ ಕೊತ್ವಾಲ್ (ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ) ಚಿಂತಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ದರೋಡೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊತ್ವಾಲ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲನಾದ ಕೊತ್ವಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡನು.

ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಊರು ರಾಮನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿತು. ದರೋಡೆಕೋರರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರು. "ಈ ಮನುಷ್ಯನ ರಾಮನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಗಾ ಇಡೋಣ" ಎಂದು ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಮನ್‌ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಮನೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಸಗಾರ ಎಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಟಿಸಿದನು.

ಆ ರಾತ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ದರೋಡೆಕೋರರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಳು. “ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾವಿಗೆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೀಗದ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎಳೆದರು. ಮನೆಯ ಸಹಾಯಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರು.


ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದರೋಡೆಕೋರನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ರಾಮನ್ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು.

ರಮಣನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ!

ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ, ದರೋಡೆಕೋರರು ರಾಮನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರ ಸಹಚರರು ಅವರನ್ನು ರಾಮನ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಬಾವಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. "ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಸಹಚರನು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು.

"ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತುವುದು?" ಎಂದು ನಾಯಕ ಕೇಳಿದರು.

"ಇದು ಭಾರವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ," ಸಹಚರ ಹೇಳಿದರು.

“ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕಳ್ಳರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದರು.

ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೇದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರು ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ, ರಾಮನ್ ಅವರು ಸಸ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಸೇದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದರೋಡೆಕೋರರು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಯಾರೋ ಕೂಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು, “ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ”

ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡ ಕಳ್ಳರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾವಲುಗಾರರು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಇಡೀ ಊರೇ ರಾಮನ್ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು!

Category:StoriesProfileImg

Written by MALLAPPA PATTANASHETTI

ಮನದ ಮಾತು