ನೋವಿಗೆ ಮುಲಾಮು....

ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ....

ProfileImg
21 May '24
1 min read


image

ಮನದಾಳದ ನೋವಿಗೆ ಮುಲಾಮು ನೀನು…..
ನನ್ನ ತಣಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಉಣಬಡಿಸುವೆ…
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಾ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಮುಗ್ಧೆಯಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ..
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕನಸೊ ಇಲ್ಲ ನನಸೊ ನನಗೇ ಗೊಂದಲ…
ಆದರೆ ಆ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಪ್ರತೀ ಸಲ……
ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಣಿವು ನೀಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಶರಣಾಗಿ….

Category:PoetryProfileImg

Written by VEDAMURTHY N H

ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ.....