Do you have a passion for writing?Join Ayra as a Writertoday and start earning.

ಅಮ್ಮಾ

ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನಮ್ಮಾ

ProfileImg
14 May '24
1 min read


image

ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನಮ್ಮಾ
ಯಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೀವಿಸುತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯದಲಿ 
ಯಾಕೆ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮಾ.....
ಮಕ್ಕಳ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸದೇ ಅಮ್ಮಾ,
ಕಾಣದ ಕೈವಾಡಕೆ ನೀನೇಕೆ ಬಲಿಯಾದೆ ಅಮ್ಮಾ 
ಕಾಣದೆ ತೋರಿದ ಉದ್ಘಟತನಕೆ ಉತ್ತರಿಸು ಬಾ ಅಮ್ಮಾ 
ಅಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೆರೆಸಲು ಬಾ ಅಮ್ಮಾ 
ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಜರಾಮರ ಎಂದು ತೋರಿಸು ಬಾ ಅಮ್ಮಾ 
ಪಾಪಿಗಳ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಾ ಅಮ್ಮಾ
ಪಾಪಿಗಳ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿ ಊರನು ಉದ್ಧರಿಸು ಬಾ ಅಮ್ಮಾ  

 

 

Category : Poem


ProfileImg

Written by Nalina Chethan