Do you have a passion for writing?Join Ayra as a Writertoday and start earning.

ಐರಾ...

ಪ್ರೀತಿಯ ಐರಾ..

ProfileImg
29 Apr '24
1 min read


image

ಐರಾ ..
ಸಾಹಿತ್ಯದ  ದಾರಿಗೆ  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೋರುವ                                                                    ಪ್ರಥಮ ‌ವಿನೂತನ ವೇದಿಕೆ ..

ಐರಾ..
ಭಾವಗಳನು ಬಿತ್ತುವ                                                                                                 ಹದವಾದ ಸಜ್ಜಿಕೆ..

ಐರಾ..

ಬರೆವ ಮನಸುಗಳಿಗೆ
ಉತ್ಸಾಹವ ತುಂಬುವ ಚಟುವಟಿಕೆ..

ಐರಾ..
ಓದುವ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ                                                                                                       ಭಿನ್ನ-ಭಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆ..

ಐರಾ..
ಸಹೃದಯ ಮನಗಳನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ
ಒಟ್ಟಾಗಿಸುವ ಚಂದ್ರಿಕೆ…

ಪ್ರೀತಿಯ ಐರಾ..,
ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನೂರು ಮೆಚ್ಚಿಕೆ..
ಬರುತಿರಲಿ ಹೀಗೆ  ನಿನ್ನ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಸಂಚಿಕೆ..

Category : Poetry


ProfileImg

Written by Sulakshana

Writer in Hindi & Kannada Language. Working as Manager.