ಲೋಕವ ಬೆಳಗುವ ಕಣ್ಣು

ProfileImg
20 Jun '24
1 min read


image

                        ಲೋಕವ ಬೆಳಗುವ ಕಣ್ಣು

ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ರಾಧೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು 
ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಳೇ ಲೋಕವ ಬೆಳಗುವ ಕಣ್ಣು
ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಧರೆಗಿಳಿದಹೆಣ್ಣು 
ಭುವಿಗೆ ಬಂದ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣು

ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳ ದಾಟಿ ಬಂದವಳು
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ನುಡಿಗಳ ಮೇಟಿ ನಿಂದವಳು 
ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಜನಿಸಿ  ಬಂದವಳು 
ಪ್ರೇಮಕು ಮೀರಿದ ಸ್ನೇಹವ ತಂದವಳು

ಮುರಳಿಯು ನುಡಿಸಲು ಮೋಹನ ರಾಗ 
ರಾಧೇಯು ಬಂದಳು ನಾಚುತ ಆಗ 
ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾಗ 
ಇಣುಕತಲಿದ್ದ  ಬಾನಲಿ ಮೇಘ

ಕೃಷ್ಣನು ನುಡಿಯಲು ರಾಧೇ ರಾಧೇ 
ಮುರಳಿಯು ಹರಿಸಿತು  ಪ್ರೇಮಸುಧೆ 
ಹಾರೈಸಿದರು ನಂದ ಯೋಶೋಧೆ 
ಹೂವ್ಮಳೆಗರೆಯಿತು  ಚಂದದಿ  ವಸುದೆ

ಲೋಕದಿ ಅಮರ ರಾಧ ಶ್ಯಾಮರು 
ಸ್ನೇಹವು ಸಾವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದರು 
ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯವ ಜಗಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು 
ರಾಧೇ ರಾಧೇಯ ಸ್ನೇಹಕೆ ಒಡೆಯರು

✍️ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಡಿಗ್ ಮಂಜುನಾಥ್  ಕಡೂರು

Category:PoemProfileImg

Written by Vijayalakshmi Nadig B K