ಆಯ್ರಾ ರೈಟರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ V5.0

ProfileImg
10 Jul '24
1 min read


image

ನಾಳೆ, ಜುಲೈ 11, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಆಯ್ರಾ ರೈಟರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ನೀವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಬರಹಗಾರರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು (ಉಚಿತ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರ ನೀತಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ನಿಮಗೆ ಬರಹಗಾರರ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ರಾಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, [email protected] ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ +91 97408 78425 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ/WhatsApp ಮಾಡಿ.

ಇಂದೇ ಆಯ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

Category:

Policy Updates
ProfileImg

Written by Ayra Admin

Verified